Sertifisering

TIRELINE as er importør av hydrauliske billøftere for verksteder. Modellspekteret dekker løfteutstyr personbiler og tunge kjøretøyer som last, butt og anlegg.  Vi benytter eksterne samarbeidspartnere på installasjon, ettersyn og kontroll. Dette for å garantere full objektivitet og for å sikre at den som kontrollerere installasjonen ikke er samme firma som har installert utstyret. Alt løfteutstyr som benyttes i  bedrifter med HMS krav, er underlagt årlige kontroller og ettersyn. Det er din sikkerhet det gjelder .

Dersom det er flere brukere av løfteutstyret, har du som eier et utvidet ansvar for sikkerhet ved bruk, ettersyn og vedlikehold. Arbeidstilsynet har egen veiledning og kommentarer til forskrift om tekniske innretninger. Forskriftsteksten er å finne i Lovdata: Forskrift om tekniske innretninger. Hensikten med forskriftene er at eier og/eller arbeidsgiver har satt seg inn i sitt ansvar, vurdert de sikkerhetsmessige forhold omkring installasjonen , bruk og vedlikehold av løfteutstyret, – og tatt nødvendige skritt for å sikre at alle sikkerhetsforanstaltninger er foretatt ved bruk.

INSTALLASJON:

Avhengig hvor i landet du befinner deg benytter vi lokale samarbeidende installasjonsfirmaer, eller du kan velge å installere utstyret selv. Til årlig ettersyn og kontroll skal benyttes et firma som er sertifisert til å foreta respektive kontroller, helst en annen enhet en den som har montert løfteutstyret. Det er krav om at ettersyn og kontroll skal foretas av godkjent firma med dokumentert kontrollkompetanse.

Kontrolløren/firmaet som foretar kontrollen skal inneha godkjennelse for installasjon og kontroll av billøftere

Her finner du en liste over selskaper med relevant sertifisering

Ta kontakt med oss, dersom du ønsker bistand til montering – Send mail

Alle tilbud på montering forutsetter at arbeidet er tilrettelagt. Underlaget må være ihht. forskrifter og jevnt uten høydeforskjeller. Arbeidet gjelder kun montering og bolting av løfteutstyret. Eventuelle bygningsmessige arbeider som  fremføring av strøm, trykkluft, hulltaging mm. og annen tilrettelegging kommer i tillegg. Hydraulikkolje faktureres i separat.