Send bestilling/spørsmål

TW-SA42 Kjørebaneløfter

4,2 Ton Kjørebaneløfter for innmuring, eller plassering på gulv . Min Byggehøyde 160mm for plassering på gulv, med senterjekk for forstillingskontroll, samt friløfter
EE6604_B_Kj_reba_4b3b3bce03256
Antall tegn: